Новини

Договор BG16RFOP002-2.077-0635

„Райт Пак” ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
За повече информация вижте ТУК.

„Райт Пак” ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
За повече информация вижте ТУК.

Обновяване на ERP системата в „Райт Пак“ ЕООД

Още от създаването си през 2006 г. „Райт Пак“ ЕООД разполага с високотехнологична ERP система, разработена специално за групата „Ratt” GmbH от „Heidelberger Druckmaschinen” AG. Бързото развитие на дейността на фирмата през последните 5 години наложи обновяване на ERP системата. Като част от стратегията за развитие на „Райт Пак“ ЕООД през 2017 г. фирмата кандидатства и спечели субсидия по европроект за повишаване на конкурентноспособността на малки и средни предприятия, като средствата от нея ще бъдат насочени за изграждането на изцяло нова ERP система, съобразена с разширената номенклатура от продукти и услуги на фирмата.