Офсетовият печат е най- широко прилаганият метод за отпечатване на картонени
опаковки. Голямото му разпространение се дължи на икономиите, които предлага,
бързината и отличното качество на печат.