Хартията е един от продуктите, използвани масово в ежедневието ни с разнообразни цели.
Тя представлява изключително ценен ресурс и наш дълг като компания, занимаваща се с
производството на широка гама от…