Първата инсталирана в България дигитална MGI JЕТvarnish 3D Evolution вече работи в „Райт пак“! Машината е за довършителни дейности като частичен лак и топъл печат. Ключова иновация в технологията е липсата на брак…