Политика относно бисквитките

За да може Сайтът да функционира правилно и „РАЙТ ПАК“ ЕООД да е в състояние да предостави най-подходящите продукти и услуги на своите клиенти, е възможно да събира информация за начина, по който Ползвателите използват неговите Сайт и услуги. За тази цел, Доставчикът използва бисквитки, както и за да осигури ефективната и сигурна работа на своя Сайт и да предложи по-добро персонализирано изживяване.

Какво са бисквитки?

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на Ползвателите с цел подобряване работата със съответния Сайт. Тези файлове позволяват Ползвателите да бъдат разпознати и Сайтът да бъде адаптиран спрямо техните предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на Ползвателя и уникален номер.

Какви бисквитки се използват и с каква цел?

Доставчикът, чрез Сайта си www.rightpack.eu, използва следните видове бисквитки:

„Сесийни бисквитки“ – временни файлове, които се генерират в компютъра на Ползвателите, докато те не излязат от Сайта или не затворят използваното от тях приложение (уеб браузър).

„Постоянни бисквитки“ – фиксирани файлове, които остават в компютъра на Ползвателите за време, определено в параметрите на бисквитките или докато не бъдат изтрити ръчно от Ползвателите. Използваните от Доставчика бисквитки са конфигурирани от самия Сайт, когато се посещава от Ползвателите и те могат да бъдат разчетени единствено от него. Постоянните „бисквитки“ се използват, когато операторът на Сайта трябва да знае кой е Ползвателя през повече от една сесия на сърфиране /например, за да запомни потребителско име или предпочитанията за персонализиране на Сайта/.

„Бисквитки“ на първата страна – „бисквитки“, поставени в браузъра и/или твърдия диск на Ползвателите от действителния уеб сайт, който посещават. Това включва приписването на уникална идентичност с оглед проследяването на движението на Ползвателите в Сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки“ на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.

„Бисквитки“ на третата страна – „бисквитки“, използвани от трети страни, например Google Analytics, за да проследят посещенията на Ползвателите в различни сайтове. Операторът на Сайта няма контрол върху „бисквитките“ на трети страни.

Google Analytics е инструмент на Google Inc, благодарение на който Доставчика получава статистика за посещаемостта на сайта си, а Ползвателите – единствено релевантни реклами. Информацията, която получава Доставчика, не е достатъчна, за да идентифицира съответния Ползвател като физическо лице, но на база нейното събиране все пак е възможно да бъде персонално идентифициран от Google Inc. Информацията се пази в продължение на 26 месеца, след което се изтрива автоматично.

Ако Ползвателите желаят да се откажат да бъдат проследявани от Google Analytics глобално от всички сайтове, могат да го направят чрез посочения линк – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Следва да имат предвид, обаче, че това няма да спре рекламите, които виждат, а само ще ги направи по-нерелевантни.

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за Ползвателите. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Какво е правното основание за използване на бисквитки?

Използването на бисквитки за цели, различни от необходимите за сигурната и ефективна работа на Сайта, за осигуряване на пълната функционалност и за предоставяне на заявени от Ползвателите услуги, изисква предварителното им съгласие при първото посещение на Сайта.

Как се управляват бисквитките?

При първото посещение на Сайта Ползвателите ще имат възможността да приемат или откажат използването на различните видове бисквитки. Съгласието за използване на бисквитки от страна на Ползвателите се осъществява посредством кликване на бутона „ОК“ на изскачащия банер в Сайта.

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или Ползвателите да бъдат информирани всеки път преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра). В допълнение, Ползвателите могат да настроят браузъра си да ги уведомява, когато получи „бисквитка“, което ще им позволи да решат дали искат да я приемат или не.

Ползвателите имат възможност и изцяло да откажат получаването на бисквитки. Ограничаването на бисквитките, обаче, може да се отрази на някои функционалности на Сайта, както и до влошаване на качеството на услугата, която Доставчикът предоставя чрез него.