ИСТОРИЯТА НА ПЕЧАТНИЦА
РАЙТ ПАК

Печатница „Райт Пак“ ЕООД е създадена през 2006 г. като част от австрийската печатна група RATT GmbH, под наименованието „Рaтт Пак“. Това ни помогна да натрупаме значително ноу-хау, да работим с едни от най-добрите специалисти и да изпълняваме поръчки на взискателни клиенти от целия свят. Тази колаборация се превърна в една от най-иновативните и ефикасни системи от фирми в сферата на производството на опаковки в Централна Европа.

През 2013 г. решихме, че натрупаният опит и лоялни клиенти ни позволяват да станем самостоятелно дружество и да продължим да се развиваме. Изградихме собствена производствена и складова база в Асеновград, три производствени линии, широк набор от довършителни операции, високоефективна ERP система. Обогатихме машинния си парк с няколко реализирани евро проекта за повишаване на конкурентноспособността и ефективността на работа.

Получихме сертификация по стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и стандарт FSC® CoC, изградихме професионален и мотивиран екип от служители и много други. В резултат на усилията ни успяхме да предложим пълен затворен цикъл на производство на опаковки и да осигурим контрол на всички процеси.

НАШАТА МИСИЯ – ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ

Мисия и цел на „Райт пак“ е до края на 2025 г.  да достигнем производство, в което 50% от опаковките ни да са изработени от рециклирана хартия.

Рециклирането на хартията и последващата ѝ употреба имат важна роля за намаляване на негативното въздействие върху околната среда и по-конкретно изсичането на горите. Увеличаване на употребата на рециклирана хартия само с 10% може да спаси 1 843 200 дървета.

За да допринесем за намаляването на негативните ефекти върху природата, ние от „Райт пак“ работим целенасочено, заедно с нашите клиенти, за увеличаване на употребата на рециклирана хартия в производството на опаковки. Тази тенденция се налага все по-осезаемо в световен мащаб.

ИНВЕСТИЦИИ В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО, НИСКОЕМИСИОННО ПРОИЗВОДСТВО

За реализацията на нашата цел за устойчиво производство, съхраняващо природата, е необходимо постоянно обновяване на машинния парк. В последната година „Райт пак“ инвестира над 5 млн. лева за въвеждането на нови за България машини, които са нискоемисионни и повишават значително ефективността. Една от тях представлява иновативна дигитална технология за нанасяне на ефекти и работи без брак.

СЕРТИФИКАТИ
  • 2006 г. – Сертифицирана по ISO 9001 като дъщерно предприятие на фирма RATT GmbH.
  • 2013 г. – След отделянето от австрийската печатна група „Райт Пак“ ЕООД успешно се сертифицира самостоятелно по стандарт ISO 9001:2008.
  • 2014 г. – Паралелно със стандарт ISO 9001 в „Райт Пак“ ЕООД се въвежда успешно и Система за проследяване веригата на доставчици, известна като FSC® Chain of Custody.
  • 2016 г. – Гордеем се, че сме една от първите фирми в България, преминали към новата версия на стандарта ISO 9001:2015.
  • 2017 г. – От април месец в „Райт Пак“ ЕООД вече функционира Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, след въвеждането на стандарт ISO 14001:2015.
  • 2018 г. – От април месец „Райт Пак“ ЕООД се сертифицира успешно и по стандарт за социална отговорност SA8000:2014.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ – ПОМАГАМЕ НА СТАРТИРАЩИЯ БИЗНЕС

Печатница „Райт пак“ поддържа дългогодишни партньорства с водещи производители в хранително-вкусовата, козметичната, цигарената и други индустрии.

В същото време подпомагаме развитието на редица стартиращи компании и техните иновативни решения. По-добре от всички знаем колко е важна ролята на опаковката за успеха на всеки нов продукт. Нашите специалисти са готови да предложат съвети и решения на всеки казус и да подкрепят реализацията на вашите идеи.