НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩАТА СЕ НИША

Еко опаковките заемат централно място в портфолиото на печатница „Райт пак“. Грижата за опазването на природата е стратегия в развитието на все повече марки. Печатницата произвежда опаковки от биоразградими картони и хартии, рециклирани картони и картони с FSG произход.

НАШАТА МИСИЯ – ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ, КОЕТО СЕ ГРИЖИ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА

В „Райт пак“ следваме нашата мисия за инвестиции в нови дигитални технологии, които намаляват брака, излишния разход на хартия и са нискоемисионни.

Също така близо 50% от използвания картон за опаковки е рециклируем. 

Целта на нашата стратегия е да допринесем за намаляване на изсичането на горите за производство на хартия в световен мащаб. Вашите клиенти могат да бъдат спокойни, че опаковката на техния продукт е направена с мисъл за опазване на природата.

Изпратете запитване