ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ ПРИ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЕФЕКТИ

Печатница „Райт пак“ произвежда различни видове опаковки за тютюневата промишленост:

  •       Oпаковки за кутии за цигари
  •       Опаковки за стекове за цигари
  •       Филтри и хартийки за тютюневи изделия
  •       Oпаковки за вейпове

Дългогодишен партньор сме на утвърдени производители от тютюневата промишленост, на които помагаме да се адаптират към постоянно променящите се регулации и да разработват успешно новите си продукти. Внедрените нови технологии и машини в печатница „Райт пак“ ни позволяват да даваме иновативни решения за качество и бързина на производство на опаковките за цигарената промишленост.

ОПАКОВКИ ЗА ВЕЙПОВЕ – ВСЕ ПО-СМЕЛИ И АТРАКТИВНИ

Изключително динамично е развитието на пазарната ниша за вейпове. Те се налагат като имиджов продукт, в който опаковката има решаващо значение. Много компании се стараят да направят опаковките си интерактивни, привличащи вниманието и приятни на допир. Залагат на отличими форми, ползване на различни UV лакове и други комбинации от ефекти.

В „Райт пак“ внедрихме дигитална машина за нанасяне на UV лак, благодарение на която може да произвеждаме бързо различни по големина тиражи. Тази технология няма брак и е нискоемисионна.

Изпратете запитване