ИМИДЖ И ЕСТЕТИКА – ОПАКОВКАТА, КОЯТО ЗАВЛАДЯВА ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД

Козметичната и парфюмерийната индустрия се основават на имиджа и естетиката. Опаковките за козметични продукти се отличават със сложност, умело използване на ефекти и технологии, релефи. Тук всеки детайл и вложен материал имат значение, защото опаковката трябва да разказва история, да кара клиентите да мечтаят и да допринася за изграждането на имиджа на марката.

ОПАКОВКИ ЗА УТВЪРДЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

Печатница „Райт пак“ произвежда луксозни опаковки за утвърдени производители от козметичната и парфюмерийната индустрии. Също така подкрепяме развитието на стартиращи марки.

Нашето богато ноу-хау в тази сфера ни помага да създаваме различни по сложност проекти, усещаме бързо естетиката на марката и умеем да предаваме посланието ѝ успешно чрез най-важния елемент – опаковката ѝ.

Можем да произведем и запазим високо качество на изпълнението както за големи, така и за по-малки тиражи.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Опаковките за козметика и парфюмерия са силно повлияни от световните тенденции. В последните години се налага визията за технологичното бъдеще, представена с холографски ефекти, метални и сребристи нюанси, релефни изображения.

„Райт пак“ предлага широка гама от ефекти и знание как да бъдат прилагани по най-добрия начин.  

Що се отнася до вида на материалите, препоръчваме използването на различни по вид и плътност картони. Също така и подсилени с велпапе опаковки, а често и комбинация от двете.

Био козметика – устойчиви опаковки, които внушават доверие

Друга бързоразвиваща се ниша, в чието развитие печатница „Райт пак“ участва активно, са опаковките за био козметика. Самите продукти налагат използването на устойчиви материали. 

В „Райт пак“ инвестирахме в дигитална машина за нанасяне на ефекти, която има нула брак и е нискоемисионна. По този начин подкрепяме нашите клиенти и се присъединяваме към техните усилия за опазване на околната среда.

Изпратете запитване