Производството на екоопаковките – предизвикателства и развитие на нишата през 2024

bag-in-box juice box

В днешния свят, където екологичните проблеми са на преден план, все по-голяма част от производителите на продукти се обръщат към производството на екоопаковки . Като водещ производител на опаковки от картон, печатница „Райт пак“ участва активно в разрастването на тази ниша и следи предизвикателствата при нейното развитие. Произвеждаме опаковки от рециклиран картон, биоразградими опаковки и опаковки от картони с FSG произход.

Основен двигател за търсенето на екоопаковките е нарастващият брой на потребители, които активно търсят био и устойчиви продукти. Опаковката е част от концепцията за развитие на марката и се превръща в ключов фактор за избора на крайния потребител. Екологичните опаковки се произвеждат от рециклируем картон и със значително по-малък екологичен отпечатък, за да допринесат за съхраняването на природата в световен мащаб.

В последните няколко години най-търсени са екоопаковките за храни и екоопаковките за козметични продукти . По наши прогнози приложението и търсенето им тепърва предстои да бъде разгърнато в други отрасли.

Инициативи на регулаторите, подпомагащи устойчивостта

Правителствата по целия свят въвеждат строги регулации и политики за ограничаване на замърсяването с пластмаса и насърчаване на устойчиви практики за опаковане. Това стимулира бизнесите да търсят щадящи природата опаковъчни алтернативи като картонени опаковки, опаковки от рециклирания картон.

В печатница „Райт пак“ близо 50% от използвания картон за опаковки е рециклируем и се работи в посока следващите няколко години да достигне 100%. 

Но за да се случат наистина належащите промени за опазването на околната среда, е необходимо изграждане на ефективна „екоситема“ от партньорства за устойчивост, в центъра на която стоят производителите на продукта. Една такава система би обединила действията на цялата веригата – производител на опаковка – производство на продукт – съоръжения за рециклиране – компании за управление на отпадъците и организации, фокусирани върху устойчивостта.

Сертифициране на устойчивите опаковки

Получаването на сертификати като Forest Stewardship Council, Cradle to Cradle или ASTM D6400 за биоразградими опаковки гарантира надеждността на производството на екологичните опаковки.

Печатница „Райт пак“ е въвела успешно системата за проследяване на доставчиците, което гарантира на клиента и неговите потребители сигурност за производството на устойчиви опаковки.

Обучителни информационни кампании

За осъзнаване важността на опаковките, произведени от рециклируем и биоразградим картон, е необходима и целенасочена образователна програма, която обхваща както производителите на продукти, обучения за персонала, така и крайния клиент.

В заключение можем да кажем, че производството на екоопаковки предлага значителни възможности за бизнесите да се насочат към устойчивост, да отговарят на предпочитанията на потребителите и да допринесат за опазване на горите и околната среда.