Първата инсталирана в България дигитална MGI JЕТvarnish 3D Evolution вече работи в „Райт пак“! Машината е за довършителни дейности като частичен лак и топъл печат. Ключова иновация в технологията е липсата на брак…

Хартията е един от продуктите, използвани масово в ежедневието ни с разнообразни цели.
Тя представлява изключително ценен ресурс и наш дълг като компания, занимаваща се с
производството на широка гама от…

Офсетовият печат е най- широко прилаганият метод за отпечатване на картонени
опаковки. Голямото му разпространение се дължи на икономиите, които предлага,
бързината и отличното качество на печат.

Печатница „Райт Пак” подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077…