Досега производството на опаковки за лекарства се свързваше с големи количества, нормативни изисквания, както и висок разход на хартия и енергия за производството им.

Новият блог на печатница „Райт Пак“ е за производителите на вино, на сокове, мляко и др., които търсят решение за предлагане на продуктите си в макси опаковка, съдържаща по-голямо количество.

С наближаването на празничния сезон настъпва и моментът, в който редица компании мислят как да впечатлят клиентите си и да повишат продажбите си.

В свят, в който значението на здравословно и балансирано хранене нараства, индустрията на био- супер храните и естествените хранителни добавки е във възход.

Научете повече за тенденциите в опаковки за козметични продукти през 2023. Разгледайте сайта ни за повече информация за луксозните опаковки за козметика.

Гъвкавите опаковки са част от богатото портфолио на „Райт пак“ и намират широко приложение в хранително-вкусовата промишленост. Основното им предимство е, че позволяват…

Първата инсталирана в България дигитална MGI JЕТvarnish 3D Evolution вече работи в „Райт пак“! Машината е за довършителни дейности като частичен лак и топъл печат. Ключова иновация в технологията е липсата на брак…

Хартията е един от продуктите, използвани масово в ежедневието ни с разнообразни цели.
Тя представлява изключително ценен ресурс и наш дълг като компания, занимаваща се с
производството на широка гама от…

Офсетовият печат е най- широко прилаганият метод за отпечатване на картонени
опаковки. Голямото му разпространение се дължи на икономиите, които предлага,
бързината и отличното качество на печат.

Печатница „Райт Пак” подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077…