Entries by admin-webtact

Зелена инвестиция с първата в България иновативна дигитална машина за довършителни дейности

Първата инсталирана в България дигитална MGI JЕТvarnish 3D Evolution вече работи в „Райт пак“! Машината е за довършителни дейности като частичен лак и топъл печат. Ключова иновация в технологията е липсата на брак…

Райт пак: 50% опаковки от рециклирана хартия от общото ни производство до 2025

Хартията е един от продуктите, използвани масово в ежедневието ни с разнообразни цели.
Тя представлява изключително ценен ресурс и наш дълг като компания, занимаваща се с
производството на широка гама от…

Офсетов печат на опаковки: 4 ключови тенденции за развитието на технологията от последната година

Офсетовият печат е най- широко прилаганият метод за отпечатване на картонени
опаковки. Голямото му разпространение се дължи на икономиите, които предлага,
бързината и отличното качество на печат.

„Райт Пак” ЕООД подписа договори по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Печатница „Райт Пак” подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077…