ЗЕЛЕНА ИНВЕСТИЦИЯ С ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ ИНОВАТИВНА ДИГИТАЛНА МАШИНА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Първата инсталирана в България дигитална MGI JЕТvarnish 3D Evolution вече работи в „Райт пак“!

Инвестицията е реализирана в изпълнение на проекта „Road to Ecopacks“ и с финансовата подкрепа на „Норвежкия финансов механизъм – 2014-2021 г.“ , в рамките на приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

Машината е за довършителни дейности като частичен лак и топъл печат. Ключова иновация в технологията е липсата на брак и минимизираното време за подготовка. Факторите, които изиграха роля при избора ѝ са високата енерго-ефективност и ниският въглероден отпечатък. В допълнение системата елиминира нуждата от филми, клишета, сита.

MGI JETVarnish е първата в света мащабируема машина за дигитално обогатяване на печата, проектирана с цел да създава довършителни щрихи върху изображения, текст и други елементи от дизайна. Нейната функционалност включва:

Полагане на 2D частичен лак;
3D релефен лак;
Текстури с различна дебелина на лака;
Релефно фолио само с едно минаване на субстрат.
Машината може да печата от няколко на бройки до хиляди отпечатъка.

ЗАЩО MGI JETVARNISH 3D EVOLUTION Е ЗЕЛЕНА МАШИНА?

Елиминира повече от 80% от времето за настройка на оператора и намалява отпадъците.
• Позволява бърза и безпроблемна интеграция в рамките на работните потоци с лесен, автоматичен процес на настройка „сканиране и регистриране“.
• Подобрена UV защита с по-ниска консумация на енергия в сравнение с традиционните UV системи. Резултатът е намалена консумация на енергия, водеща до спестени емисии на CO2.
• Позволява спестяване на емисии, хартия и други ресурси – без подготовка, без плочи (офсет), без сита (ситопечат), без матрици (горещо фолиране), без отпадъци (електричество, хартия, лак и време).
Води до увеличаване на производителността и спестяване на енергия и време – без стъпки за почистване между заданията (автоматична система за почистване на мастиленоструйни глави).
Екологично въздействие – намалява разхода на консумативите (елиминиране на много пластмаси), и консумативи базирани на петрол.
Насърчава използването на повече рециклирана хартия.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Очаквано увеличение на годишния оборот: 32% в края на 2024 г. в сравнение с базовата година (2020 г.).
Очаквано увеличение на нетната оперативна печалба: 24 % в края на 2024 г. в сравнение с базовата година (2020 г.).
Очакван брой разкрити работни места: 3.

ЗА ПРОЕКТА „ROAD TO ECOPACKS”

Проектът “Road to Ecopacks” (Път към еко опаковки) е в съответствие със стратегията на „Райт пак“ за развитие, която включва създаването на нова линия за печат на еко картон. По този начин печатницата отговаря на новите регулации на ЕС за опазването на околната среда. В същото време задоволяваме изискванията на нашите клиенти за висококачествен печат върху еко картони.

Ние от „Райт пак“ смятаме , че е необходимо печатарските компании да преразгледат своите производствени процеси, с цел въвеждане на по-устойчиви практики. Стараем се да ограничаваме употребата на ненужни химикали и да използваме повече рециклирани материали. Освен това, определяйки себе си като прогресивни печатарска компания, избрахме дигитални печатни машини, които използват по-малко енергия, изискват по-малко химикали и използват био разградим тонер.

Смяната на начина на печат има смисъл, ако могат да се намерят ефективни и екологични заместители. В резултат, намаляването на отпадъците намалява разходите и прави операцията по-ефективна и печеливша. Тези практики илюстрират посоката на развитие на „Райт пак“ и мисията ни за налагане на екологично чистия печат.

Проектът „ROAD TO ECOPACKS“ ни позволява да подобрим конкурентоспособността на „Райт Пак“ на пазара на еко картонени опаковки. Това ще ни позволи и придобиването на по-голям пазарен дял в тази ниша. Конкретната цел е въвеждане на по-екологичен производствен процес чрез модернизиране на оборудването.

Очакваните резултати са:

1 приложени иновативни технологии/процеси/решения.
Изпълнена 1 мярка за намаляване на потреблението на енергия.
Изпълнена 1 мярка за намаляване разхода на материали.
Обща стойност на проекта: 406 500 евро
Принос на Норвегия: 200 000 евро