Райт пак: 50% опаковки от рециклирана хартия от общото ни производство до 2025

Хартията е един от продуктите, използвани масово в ежедневието ни с разнообразни цели. Тя представлява изключително ценен ресурс и наш дълг като компания, занимаваща се с производството на широка гама от опаковки, е да оптимизираме максимално употребата ѝ. От основаването на „Райт пак“ наш основен стремеж е да въведем устойчивост в производството си. За целта инвестираме в енергоефективни и нискоемисионни машини, за да намалим въглеродния отпечатък от производството си. Залагаме на съвременни технологии и дигитални машини за по-ефективното използване на хартията, машини, които позволяват нулев брак. Мисията ни е до края на 2025 г. да достигнем производство, в което 50% от опаковките ни да са изработени от рециклирана хартия и да подпомогнем за запазването на горския фонд в световен мащаб.

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Защо употребата на рециклирана хартия е толкова важна днес и какво е потреблението ѝ в България и Европа?
Данни от анализ на Министерството на околната среда и водите сочат, че към 2018 г. отпадъците, генерирани от опаковки у нас, възлизат на над 479 хил. тона. Отнесени към броя на населението тогава (31.12.2018 г.) се падат по 71 кг. на жител. За същата година потреблението на опаковки от хартиени и картонени материали възлиза на 168 840 т. От тях разделно са изхвърлени по-малко от 20% – едва 33 000 т, от които годни за рециклиране са едва 5940 т. или това са 18% от разделно изхвърлените хартиени отпадъци.

Рециклираната хартия се състои от 80% рециклирана смес и 20% свежи целулозни влакна. Към 2020 г. в Европа употребата на рециклирана хартия възлиза на 75 800 000 тона или това са 73,9% използвана рециклирана хартия. У нас данните към същата година сочат, че използваната рециклирана хартия е 960 000 тона или това са 48%. (данни) За производството на 1 тон целулозна хартия са нужни 24 дървета с височина 12,5 м и 18 см диаметър. В глобален план за нуждите на хартиената промишленост се изсичат между 80 и 160 хиляди дървета дневно.

Рециклирането на хартията и последваща ѝ употреба има важна роля за намаляване негативното въздействие върху околната среда и конкретно изсичането на горите. Хартията може да се рециклира между 5 и 7 пъти. Увеличената употреба на рециклирана хартия само с 10% може да спаси 1 843 200 дървета.

Производство на рециклируеми опаковки от „Райт пак“

За да допринесем за намаляване негативните ефекти върху природата, ние от „Райт пак“ произвеждаме рециклируеми опаковки за нуждите на нашите клиенти. Те са предмет на специална маркировка, обозначени с международния символ за рециклиране, представящ три „гонещи се“ стрелки, образуващи триъгълник. Той символизира кръговрата в природата – създаване, използване, преработване.

Част от портфолиото ни с продукти включва опаковки, изработени от 100% рециклирана хартия. Еко опаковките могат да се използват с широко предназначение, включително и в областта на хранително-вкусовата промишленост. Хранително-вкусовата промишленост е един от секторите, който генерира значителни количества пластмасови отпадъци, а употребата на еднократни еко кутии допринася за значително намаляване на този
негативен ефект върху планетата.

СТЪПКИ КЪМ ИНОВАЦИИ И ПРОМЯНА В МИСЛЕНЕТО

Много български и световни марки, вече залагат на създаването на устойчиви опаковки. Това се налага и от промяната на отношението и изискванията на потребителите към продуктите, които консумират. Грижата за околната среда е дългосрочна политика, което  всяко производство трябва да планира и следва.